התקשר עכשיו
 • FNA Banner Air Crew 1220x300pix New3.ai
 • FNA Banner School Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner Romantic Flight Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner Privet Pilot Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner Parts Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner Pikadon Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner One Day Pilot Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner Havaya Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner Air Taxi Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner Air Crew Mobile 350x200pix New.ai
 • FNA Banner 3 Plaines Mobile 350x200pix New.ai
טיס לומדים מהטובים ביותר!

חייגו 09-9577717
או השאירו פרטים
ונחזור בהקדם


קורס טיס עם הטובים ביותר!    חדש - טיסות חוויה גם מהצפון בחיפה
טופס הרשמה - מועדון לקוחות

 

תקנון מועדון הלקוחות:

1. "המועדון" או "מועדון הלקוחות" או "מועדון לקוחות FNA"- חוג הלקוחות הנאמנים של FNA בארץ ובעולם. כתובת המועדון היא מנחם בגין 121,

שדה תעופה הרצליה, כפר שמריהו, למשלוח דואר: ת.ד 826 כפר שמריהו, מיקוד 469100. מספר פקס: 09-9548691.

2. ההרשמה למועדון מיועדת לטייסים, בעלי מטוסים, חניכי טיס, טייסים מסחריים ועובדים בתחום התעופה.

2.1 "חבר מועדון"- הנו אדם שהצטרף למועדון FNA CLUB בהתאם למסלול הכרטיס.

3. "מנהל המועדון" הנו F.N.AVIATION LTD.

4. "תקופה החברות" הינה תקופה של שניים עשר (12) חודשים ממועד ההרשמה למועדון.

5. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה בכל אחד מסניפי FNA או באמצעות טופס אינטרנטי באתר: www.fnaviation.co.il

6. FNA ו/או מנהל המועדון יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם. 

7. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל

הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון. 

8. חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו,

בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור. 

9. החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד. בסיום כל תקופת חברות, חבר המועדון יהיה רשאי להאריך את תקופת החברות בתקופת חברות נוספת באמצעות חידוש תשלום דמי החבר. 

10. השימוש בכרטיס המועדון הינו פרטי, לשימוש בעל הכרטיס בלבד.

11. כל ההנחות מתייחסות לעלויות ממחירון החברה, בזמן העסקה.

 

השירות כרוך בתשלום**
טיס לומדים מהטובים ביותר!

חייגו 09-9577717
או השאירו פרטים
ונחזור בהקדם


טיס לומדים מהטובים ביותר!

חייגו 09-9577717
או השאירו פרטים
ונחזור בהקדם


© כל הזכויות שמורות ל- F.N.A פקס. 09-9548691 טל. 09-9577717 fna@fnaviation.com